You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
2010 : LEGALISATIE MAZOUTTANK AAN SINT-JAN DE DOPERKERK

Op vrijdag 10 december 2010 werd de niet meer gebruikte mazouttank aan de Sint-Jan de Doperkerk gelegaliseerd. Gino Vens-Ingelmunster zorgde voor de legalisatie van de tank.

2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : REINIGING EN RESTAURATIE VAN DE BLAUWE STEEN IN RAMEN
De firma MRT uit Deinze begon maandag 10 januari 2011 met de reiniging en restauratie van de ramen in de Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem.
2010 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : HERSTEL ELEKTRICITEIT

Maandag 13 december 2010 startte Elektriciteitswerken Rik Vandemoortele uit Izegem de herstelwerken van de elektriciteit in de Sint-Jansbeuk waar de brandhaard woedde.

2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : TERUGPLAATSEN BRANDGLASRAAM
Woensdag 12 januari 2011 plaatste de Ingelmunsterse firma Monument-Vandekerckhove het door de brand vernielde brandglasraam terug in de Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem
2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : PLEISTER- EN SCHILDERWERKEN
Maandagmorgen 17 januari 2011 vatte firma Decruy de voorbereidende werken aan met het oog op de geplande pleister- en schilderwerken in de Sint-Jan de Doperkerk te Izegem-Kachtem.
2011 : INVENTARIS KERKARCHIEF SINT-JAN-DE DOPERPAROCHIE KACHTEM  
Maandag 24.01.11 ontving de kachtemse kerkfabriek de inventaris van de Sint-Jan-de-Doperparochie te Kachtem van het in 1971 in bewaring gegeven archief, uit de handen van rijksarchivaris Marc Therry.
2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : KUISEN SCHILDERIJEN EN BEELDEN
Maandag 14.02.11 startte de Wevelgemse firma Profiel met de restauratiewerken van schilderijen, beelden, kandelaars en meubilair.
2011 : BEHANDELING MUUR IN HULPSACRISTIE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
Net zoals de muur achter het hoofdaltaar werd de noordermuur in de hulpsacristie behandeld tegen opstijgend vocht door de Gentse firma Domus Arte.
2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : NIEUWE BIECHTSTOEL

Bij de brand van 25 augustus 2010 brandde de biechtstoel in de Sint-Jansbeuk volledig uit. De brandverzekering was van mening dat er een nieuwe biechtstoel moest komen om de symmetrie in de Sint-Jan de Doperkerk te herstellen. Na een zoektocht werd dé persoon gevonden die dit huzarenwerk wou uitvoeren. De keuze van de brandverzekering viel op schrijnwerker Filip Van Hilst uit Gullegem.

2011 : NIEUW BERICHTENBORD NA BRAND VAN 12.08.10

Bij de eerste brand van 12.08.10 werd het berichtenbord in de Sint-Jan de Doperkerk totaal vernield. De brandverzekering liet toe dat er een nieuw berichtenbord werd aangekocht. De kerkfabriek bestelde een nieuw berichtenbord bij Address te Eke-Nazareth.

2011 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : HERSTEL BEELDEN

Na de branden van augustus 2010, liepen de houten beelden, meer bepaald het Onze-Lieve-Vrouwebeeld en het Heilig-Hartbeeld, averij op tijdens de kuiswerken. Beide beelden werden hersteld door Filip Van Hilst uit Gullegem.

2011 : NIEUWE SCHEIDINGSMUUR TUSSEN PASTORIETUIN EN TUIN VIVALDI

Aanvankelijk zou in 2011 de voorgevel van de pastorie gerestaureerd worden met een doorgeeflening, goedgekeurd door stad Izegem. Maar daar de bouwvallige scheidingsmuur tussen de pastorietuin en de tuin van meisjesschiro Vivaldi gevaar opleverde voor de meisjes van Vivaldi, vroeg de kerkfabriek aan stad Izegem om de toegestane doorgeeflening voor de restauratie van de voorgevel van de pastorie; aan te wenden voor een nieuwe scheidingsmuur. Het Izegemse schepencollege ging akkoord met het voorstel van de kerkfabriek zodat begin september de werken konden aangevat. 

2010 : AFSCHEID DIAKEN ADRIAAN TIMPERMAN
Op zondag 31 oktober 2010 assisteerde diaken Adriaan Timperman voor de laatste keer in een eucharistieviering in zijn geliefde Sint-Jan de Doperkerk.
2010 : BEHANDELING MUUR AAN HOOFDALTAAR TEGEN OPSTIJGEND WATER
Links van het hoofdaltaar oogde de kerkmuur vochtig. Domus Arte-Gent herstelde dit euvel.
2010 : RESTAURATIEWERKEN NA BRAND : AFSCHUREN VERBRANDE ZOLDERING

Maandag 8 november 2010 startte Filip Van Hilst uit Gullegem met de restauratie van de verbrande zoldering in de Sint-Jansbeuk

2010 : GASBRANDER VOOR SINT-JAN DE DOPERKERK TE KACHTEM
In de week van 18 tot 22 oktober 2010 werd een gasbrander geplaatst in de Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem. De firma Baekelandt-Corneillie stond in voor de vervanging van de mazout- door een gasbrander.
2010 : RESTAURATIEWERKEN NA BRANDEN

Na de branden van augustus 2010 wordt de Sint-Jan de Doperkerk van Kachtem volledig gerestaureerd.

2010 : GERDA STRAGIER IS NIEUWE VOORZITTER KERKFABRIEK SINT-JAN BAPTIST
Op 6 oktober 2010 werd Gerda Stragier verkozen tot voorzitter van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kachtem
2010 : AANSTELLING VOORZITTER A.I. EN BEKENDMAKING VACATURE IN KERKRAAD

Lena Vanneste is voorzitter a.i.

2010 : TWEEDE BRANDSTICHTING IN DE SINT-JAN DE DOPERKERK TE KACHTEM
Op woensdag 25 augustus 2010 werd voor de tweede keer brand gesticht in de Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem. Deze keer is de schade veel groter !
2010 : BRANDSTICHTING IN DE SINT-JAN DE DOPERKERK TE KACHTEM

Op donderdag 12 augustus 2010 werd brand gesticht in de Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem. De hele kerk zat onder het roet.

2010 : LIJKREDE BIJ DE BEGRAFENIS VAN VOORZITTER DANIEL DRIEGELINCK Ronny Lefere, secretaris Kerkfabriek Sint-Jan de Doper Kachtem, bracht de lijkrede bij de begrafenis van voorzitter Daniël Driegelinck, op vrijdag 13 augustus 2010.
2010 : VOORZITTER DANIEL DRIEGELINCK IS NIET MEER
Voorzitter Daniël Driegelinck is op vrijdag 6 augustus 2010 overleden.
2010 : MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN  CONTROLEERDE SINT-JAN DE DOPERKERK
Op 24 juni 2010 controleerde ' Monumentenwacht West-Vlaanderen ' de  Sint-Jan de Doperkerk te Kachtem.
2009 : UITBREIDING KACHTEMSE BEIAARD
Dank zij de doorgeeflening van stad Izegem, konden de 10 bijkomende klokjes, een schenking van een onbekende Kachtemnaar, geïnstalleerd worden door de firma Meridiaan. De foto's tonen het vakmanschap en de preciesheid van uitvoering aan van de werknemers van deze Menense firma, gespecialiseerd in het plaatsen van klokken en beiaards.
Deze 10 klokjes betekenen alvast een meerwaarde voor de Kachtemse beiaard.
2009 : OFFICIELE INNAME VAN DE GERENOVEERDE SINT-JAN DE DOPERKERK TE KACHTEM
Kachtem. De feestelijke dag werd ingezet met een dankviering, opgeluisterd door de fanfare Vrede en Eendracht en het koor de Brugske Ghesellen.
2009 : NIEUWE PASTORIEMUUR
De pastoriemuur aan de Hogestraat 12 bevond zich in een lamentabele toestand. Eens of laatst kon die omvallen en betekende dus een reëel gevaar voor voetgangers.
Architect Hubert Davans-Brugge, werd onder de arm genomen voor het tekenen van de nodige plans voor de bouwaanvraag bij de Stedenbouwkundige Dienst te Brugge. Het was bijna een jaar wachten op de goedkeuring.
De firma José Plovie-Zwevezele brak de oude pastoriemuur af en metste een nieuwe. Firma Ronny Dujardin-Izegem stond in voor het voegwerk terwijl de firma Krial-Passendale de garagepoort wegnam en terugplaatste.
De kerkfabriek dankt stad Izegem voor de doorgeeflening waarmee dit werk kon uitgevoerd worden.
2009 : HET AFSCHEID VAN KOSTER MARGRIET POPELIER
De Kerkraad bij het afscheid van koster Margriet Popelier in juli 2009 met vlnr. : Voorzitter Daniël Driegelinck, mevrouw Arthur Kindt-Lena Vanneste, Freddy Delarue, secretaris Ronny Lefere, Pastoor Robert Driesens en penningmeester Wilfried Vandendriessche
1998 : HULDIGING VOORZITTER DANIEL DRIEGELINCK
Voorzitter Daniël Driegelinck werd gevierd voor 25 jaar lidmaatschap in de kerkfabriek en 20 jaar voorzitterschap.